Informacje ogólne - O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie” powstało w październiku 2013 roku.

Główne cele stowarzyszenia to:

  1. wszechstronne rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań oraz budowa pozytywnego wizerunku Aktywnego Suwalczanina (w formach: pleneru, pokazu, koncertu, spływu kajakowego, zawodów sportowych, turniejach, wystawach, działaniach wydawniczych itp.),
  2. upowszechnianie i czynne uczestnictwo członków stowarzyszenia we wszelkich działaniach rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, kulturowych, edukacyjnych, wydawniczych,
  3. podejmowanie działań w zakresie rozwoju i szerokiego upowszechniania ochrony środowiska, ekologii itp.
  4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwej konkurencji w działaniach rekreacyjnych, sportowych, turystycznych,
  5. podejmowanie działań na rzecz powstania obiektu sportowego do celów rekreacyjnych mieszkańców Suwałk,
  6. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy nowoczesnego obiektu sportowego opartego o nowe technologie pro-ekologiczne,
  7. organizowanie imprez, związanych z zakresem działalności stowarzyszenia,
  8. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność szkoleniową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
  10. współpraca z organizacjami zagranicznymi.